KAKO VADIMO KOŠARKO NA MULTI ŠPORTNEM KAMPU?

Košarka je na sporedu kampa vsak dan po eno do dve uri. Otroci so razdeljeni v skupine po znanju in starosti otrok. Začetnikom naši mladi trenerki, ki sta odlični animatorki, predstavita košarko na igriv način preko različnih štafetnih iger in tekmovanj. Z otroci je vseskozitudi priznani košarkarski trener in bivši reprezentant Miloš Šporar. Otroci s predznanjem že spoznavajo nove košarkarske elemente in nadgrajujejo že osvojeno znanje.Največje veselje med otroci pa nastopi takrat, ko se igra “čisto prava košarka” in to na dva koša 5:5

KJE IGRAMO KOŠARKO?

Košarko v Konjicah, Ločah in Zrečah lahko otroci od 1. do 7. razreda trenirajo v košarkarski šoli Miki šport. Ta že 15 let skrbi za najmljaše košarkarje ter popularizacijo košarke. Na Multišportnem kampu se košarka trenira na zunanjih igriščih v športnem parku Slov. Konjice in v športni dvorani Slov. Konjice.

MOTORIKA, SOCIALIZACIJA, FAIRPLAY..

..so samo nekatere stvari, ki jih otroci v njihovi prvi fazi košarkarskega obdobja najbolj razvijajo. Poleg vseh motoričnih koristi, ki jih ponuja košarka, pa zelo poudarjamo še dve stvari, ki sta po našem mnenju izrednega pomena. To sta druženje in fairplay. 

Za nas športnike je druženje ob športu nekaj najlepšega in veliko prijateljstev, ki se zgodijo na košarkarskem igrišču, ostane za vse življenje. Lepo je videti razigrane otroke, ki se preko igre povežejo in stkejo prijateljske vezi. Prav tako otroke učimo in vzpodbujamo k fairplayu in strpnosti.  Tako spoznavajo, da športni duh ne pomeni le tekmovalnosti, ampak tudi dobro počutje in spoštovanje do vseh udeleženih in skrb zase in za druge. 

Prijavite svojega otroka na Multišportni kamp!

oglejte si video z utrinki iz košarkarskih igrišč