MOVNAT IN ZDRAVO GIBANJE

Človeško telo je ustvarjeno za gibanje. Če smo čisto natančni, je ustvarjeno za hojo, tek, skoke, plazenje, dvigovanje in metanje reči ter plezanje v naravnem okolju. Takšna gibanja predstavljajo za nas naravne obremenitve in predstavljajo to, čemur pravimo zdravo gibanje in šport.

Movnat je vadbena metoda, s katero sistematično učimo ljudi osnovnih in kompleksnih naravnih gibanj, ki jih izvajamo v naravnem okolju. Ker pa je to okolje nepredvidljivo, neravno, polno ovir in za nas že skoraj tuje, od nas zahteva, da smo med izvajanjem gibanja pozorni tako na ustrezno izvedbo gibanja kot tudi na okoliščine, v katerih se trenutno nahajamo. Naravnih spretnosti se zato učimo postopoma, sistematično in varno.

 

KAKO OTROCI DOŽIVIJO MOVNAT?

Otroci na Multi športnem kampu v dveh urah naravnega gibanja predvsem uživajo. Igramo se igre spretnosti, reakcije in ravsa. V naravnem okolju premagujejo ovire, gibajo se v različnih položajih po neravnih tleh in rešujejo gibalne izzive. Pri tem jih spodbujamo, da so bosi, da bolje začutijo okolje in da znajo svoje gibanje temu prilagoditi.

 

VRSTA POZITIVNIH VPLIVOV NA OTROKE

Na ta način na otroke vplivamo celostno. Izboljšujemo njihovo držo in vse motorične sposobnosti. Z gibalnimi izziv spodbujamo njihovo ustvarjalnost in domišljijo. Z igrami razvijajo medsebojne odnose, strpnost, tovarištvo in učijo se primernega izražanja čustev ob uspehih in neuspehih.

Na koncu druženja so rahlo zadihani, malce umazani in nasmejani do ušes.

Se vidimo!

Zapisal: Gregor Marinšek

 

Prijavite svojega otroka na Multišportni kamp!

oglejte si video z utrinki iz vadbe