Drugo leto zapored bomo Vite skupini otrok iz socialno šibkega okolja omogočile udeležbo na Multi športnem kampu v Slovenskih Konjicah, s čemer jim bomo zagotovile aktivno preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov in športnih pedagogov ter spoznavanje različnih športov in odkrivanje potencialnih talentov.

 

Kandidati za udeležbo na Multi športnem kampu 2023 bodo izbrani na podlagi razpisa.

Lions Klub Konjice Vita, v sodelovanju z Multišportni kamp in Konjiški maraton, objavlja

 

RAZPIS

 

ZA SUBVENCIONIRANO UDELEŽBO OTROK NA MULTI ŠPORTNEM KAMPU 2023

Članice Lions kluba Konjice Vita, v sodelovanju s športnim društvom Multišport, vabimo k prijavi na Multi športni kamp 2023 po nižji ceni za otroke iz socialno šibkega okolja.

Otroci, ki bodo izbrani na podlagi razpisnih pogojev, se bodo športnih počitnic udeležili v terminu od 7. do 12. 08. 2023. Prispevek staršev bo znašal 30 eur, medtem ko bo plačilo do polne cene zagotovil Lions klub Konjice Vita s sredstvi, ki smo jih članice za ta namen zbrale z dobrodelnimi aktivnostmi v okviru 10. Konjiškega maratona.

Kdo lahko kandidira?

Za subvencionirano udeležbo na Multi športnem kampu 2023 lahko kandidirajo otroci med 7. do 15. letom starosti, ki imajo stalno bivališče v občinah Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje.

Pri izbiri otrok bomo upoštevali:

  • motivacijsko pismo (Vsak kandidat naj k prijavi priloži kratko motivacijsko pismo, zakaj bi se želel udeležiti Multi športnega kampa. Mlajšim otrokom lahko pri tem pomagajo starši ali razrednik.)
  • socialni položaj otroka (Za utemeljitev kandidat priloži priporočilo šole (razrednik, socialni ali svetovalni delavec ali športni pedagog).

Maksimalno število otrok v okviru razpisnih pogojev: 8

Rok za prijavo: 31. 05. 2023

Prijavo lahko pošljete po pošti na naslov: Lions klub Konjice Vita, Mestni trg 7a, 3210 Slovenske Konjice ali na elektronski naslov: konjice.vita@lions.si.

V prijavo vključite tudi osnovne podatke otroka (ime, priimek, starost, šola) ter kontaktne podatke, kamor bomo lahko posredovali informacijo o izbiri.

V kolikor v določenem roku ne bo prispelo zadostno število ustreznih prijav, si pridržujemo pravico, da razpis podaljšamo do najkasneje 16. 06. 2023. V primeru, da tudi do podaljšanega roka, ne bo dovolj ustreznih prijav, si pridržujemo pravico, da vseh sredstev ne porabimo.

Ustrezne prijave bo obravnavala 4-članska komisija, ki jo sestavljajo Nina Malec Poklič in Nadja Punčuh v imenu Lions Klub Konjice Vita ter Miloš Šporar in Samo Pinter v imenu Multišportni kamp.

 

Pomagamo!

 

Pripravila: Nina Malec Poklič

 

Celoten razpis za subvencionirano udeležbo na Multišportnem kampu